ASDENİZ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT 

 E-Posta: asdenizinsaat@asdenizinsaat.com

Altyapı

Altyapı; bir yapıkent ve ülke için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyonpeyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümüdür. Herhangi bir ilişkisel sistemin fiziksel bileşenleri de altyapı olarak tanımlanır.

Şirketimiz olarak gerekli olan yol, su, gaz, kanalizasyon, peyzaj ve drenaj yapıları projelere uygun olarak en iyi şekliyle yapılmaktadır.

  

 

 

 

 

Drenaj

İnşaat sektöründe

Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca kil gibi su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin taneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir. Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşası yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

Peyzaj mimarlığı sektöründe

Peyzaj mimarlığında drenaj tasarım ve planlamanın etkili olabilmesi içi önemli yer teşkil etmektedir.Geleceğin yaşam çevresini planlarken topografya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek etkileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürebilirliğinin oluşturulmasında drenaj yapılması peyzaj mühendisliğinde önemli bir konudur.

Arazi kotlarının belirlenmesi, gerektiğinde eş yükselti eğrilerinin yeniden düzenlenmesi, sistem detayları, arazi kesitleri, elevasyonlar gibi doğal yollar sonucu drenaj için uygun eğimlerin oluşturulması, doğal zeminlerde drenaj probleminin giderilmesidir.

Madencilik sektöründe

Madencilikte de su, ocaklar için büyük problem teşkil etmektedir. Açık ve yeraltı maden ocaklarında üretimin sürekliliği, verimlilik, ekonomi ve emniyet gibi etkenlerden dolayı drenaj yapılması gereksinimi doğmuştur.

Tarım sektöründe

Tarımsal drenaj ise toprağın üretkenliğini arttırmak amacıyla fazla suyun, kontrollü olarak arazi dışarısına atılması işlemidir. Doğal drenajın bozuk olduğu yerlerde sulama yöntemlerinden taşırma ve uzun tava düşünülemez.